7h00 - 18h00

Thứ Hai đến Chủ Nhật

110 - 112 Trần Quốc Toản,

Phường 7, Quận 3, TP.HCM

0877 223 223

Phòng Kinh Doanh

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Sắp xếp theo:
For Rent

Gorgeous villa bay view

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
Đặc sắc
$570,000$2,700/sq ft
For Sale

Awesome family home

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
Đặc sắc
$245,000$1,800/sq ft
For Sale

Ample apartment at last floor

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
For Rent

luxury home ocean view

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
$990,000$31,000/sq ft
For Sale

Amazing villa bay front

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
$25,000/mo
For Rent

Gorgeous villa

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
Đặc sắc
$550,000$2,300/sq ft
For Sale

Comfortable family home

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
Đặc sắc
$16,000/mo
For Rent

Contemporary apartment

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
Đặc sắc
$967,000$9,800/sq ft
For Sale

Design place apartment

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
Đặc sắc
$876,000$7,600/sq ft
For Sale

Penthouse apartment

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
Đặc sắc
$2,800/mo
For Rent

Relaxing apartment bay view

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
$456,000$2,900/sq ft
For Sale

Ample apartment at last floor

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft

0877 223 223

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN
9x next gen bình dương